Certifierade företag

Alla företag du hittar här har genomgått en tvådagarsutbildning för att få utföra PANDOMO Wall, PANDOMO Wall+Floor, PANDOMO Studio samt PANDOMO Terrazzo. Utbildningen har bestått av teori och praktik av samtliga moment inkluderat applicering, glättning, strukturtekniker, slipning och ytbehandling. Certifikatet är giltigt ett år efter utfärdande. Därefter kan ansökan ske om förlängning.

Vid varje företag ser du vilka certifieringar de har.