Ansvarsfriskrivning (disclaimer)

Genom att använda ARDEX Sveriges hemsida (pandomo.se) godkänner du följande.

Vi eftersträvar att kontinuerligt uppdatera informationen på vår hemsida och se till att information på www.pandomo.se är korrekt och fri från virus. Trots våra strävanden kan innehållet på vår hemsida vara ofullständigt och/eller felaktigt och inga rättigheter kan härledas från informationen på denna webbplats.

Vi tar inget ansvar för om hemsidan är helt eller delvis nere oavsett orsak eller längd. Vi tar heller inget ansvar för obehörigt intrång eller för stöld, korrupt data eller förstörd data oavsett hur det skett.

Vi tar inget ansvar för eventuella externa hemsidor som länkar till vår hemsida.

Utöver det som står i denna ansvarsfriskrivning eller skriftligt överenskommet har vi ingen skyldighet, plikt eller ansvar om användande av informationen på hemsidan resulterar skador, förlust av inkomst, produktion, affärsintäkter, förväntad goodwill eller något krav överhuvudtaget.

Även om vi strävar efter att återge produktfärger så riktigt som möjligt tar vi inte ansvar för färgmatchning från hemsidan då olika skärmar återger färger olika beroende på deras inbördes inställningar. Du ska alltid kontrollera produkten och färger innan applicering.

All information vi har på hemsidan grundar sig på att du säkerställer att förutsättningarna för produktens användande är rätt. Vi tar inte ansvar för fel som uppstår pga felanvändning av våra produkter eller okunniga hantverkare. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra produkter därför kan produktinformation/produkt uppdateras eller tas bort från hemsidan utan förvarning.

Immateriella rättigheter

Alla patent, registrerade system och konstruktioner, registrerade trademarks, material skyddat av copyright, rättigheter för oregistrerade system, konfidentiell information, databasrättigheter, företagsnamn (inklusive internetnamn och e-postadresser) och andra immateriella rättigheter som finns eller som uppstår i framtiden i anslutning till hemsidan kommer vara och förbli vår egendom.

Du får inte använda eller tillåta användning (förutom i samband med köp av produkt från oss), kopiera eller på något sätt modifiera information eller produkt från oss utan skriftligt tillstånd.

Data och säkerhet, ARDEX Integritetspolicy

Viktig information för dig som använder våra tjänster. Informationen finns tillgänglig för alla som besöker www.pandomo.se och det anses därför att alla användare har tagit del av den.

 Sekretesspolicy

Modern informations- och kommunikationsteknik har blivit allt viktigare i verksamheten för företag som ARDEX AB. Vi värnar om våra kunders personliga integritet och hanterar därför personlig information med största försiktighet. Vi följer självklart europeiska Dataskyddsreformen GDPR och svenska Dataskyddslagen.

Nedan återfinns information om vilka data vi samlar in och hur vi använder dem.

Insamling av personliga data

ARDEX AB samlar in personuppgifter som e-postadress, namn, hem- eller arbetsadress eller telefonnummer. ARDEX samlar även in anonyma demografiska data som postnummer, ålder, kön, preferenser, intressen och favoriter vilka inte är unika för dig.

Information om vilken typ av dator du har och vilken mjukvara samlas automatiskt in av ARDEX AB. Det kan vara din IP-adress, vilken browser du använder, domännamnet, accesstid och från vilken webbsida du kommer. Den insamlade informationen används för att förbättra tjänsten, upprätthålla kvaliteten på tjänsten och ge generell statistik kring användandet av ARDEX hemsida (pandomo.se).

Tänk på att om du själv uppger personlig information på ARDEX publika sidor kan den informationen användas av andra. OBS! ARDEX läser inte dina privata online-konversationer.

ARDEX uppmanar dig att läsa sekretesspolicyn på de hemsidor du väljer att länka till från ARDEX så att du själv förstår hur de samlar in, använder och delar din information. ARDEX är inte ansvarig för sekretesspolicys eller annat innehåll på hemsidor utanför ARDEX AB och övriga ARDEX koncernen.

Användande av personliga data

ARDEX samlar in och använder dina personliga data för att sköta ARDEX hemsida (pandomo.se) och kunna erbjuda de tjänster du efterfrågar. ARDEX använder också dina personliga data för att kunna informera dig om liknande produkter och tjänster från oss eller våra dotterbolag. ARDEX kan kontakta dig via formulär för undersökningar om din åsikt om nuvarande tjänster och om eventuella framtida tjänster.

Du kan när som helst kontakta ARDEX AB och få reda på vilka uppgifter ARDEX AB har lagrat om dig. Du kan också när som helst begära rättelse av de uppgifter ARDEX AB har.

Vill du bli bortplockad ur våra register tar det i normala fall upp till 5 arbetsdagar innan borttagandet slår igenom. Undantag vid semestertider, helgdagar och liknande då hanteringstiden blir längre.

Information vi samlar in sparas normalt 3 år innan den raderas. Undantag är information ARDEX AB på legala grunder måste spara längre tid.

När du använder någon av våra e-tjänster eller anmäler dig till en kurs och självmant lämnar uppgifter ingår du ett avtal med ARDEX AB där du ger oss rätt att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för att kunna kontakta dig innan och efter kurs eller för att skicka information kring våra produkter.

ARDEX vare sig säljer eller på annat sätt delger sina kundlistor till tredje part. ARDEX kan i vissa fall kontakta dig med erbjudanden från externa parter om ett erbjudande skulle kunna vara särskilt intressant för dig. I dylika fall är dina personliga data (t ex e-postadress, namn, adress, telefonnummer) borttagna.

ARDEX kan i vissa fall dela dina personliga data med pålitliga samarbetspartners för att få fram tillförlitlig statistik, skicka e-post eller brev till dig, underlätta kundsupport eller ordna med frakter. Om det sker är tredje part förbjudna att använda dina personliga data förutom kring tjänster som rör ARDEX och de ska hålla din information konfidentiell.

ARDEX använder inte eller avslöjar känslig personlig information som ursprung, religionstillhörighet eller politisk inriktning utan ditt personliga medgivande.

ARDEX samlar in information om vilka sidor våra kunder besöker på www.ardex.se för att kunna avgöra vilka tjänster som är mest populära. Den informationen används för att anpassa innehållet och annonsering inom hemsidan till besökare vars beteende visar att de är intresserade av ett speciellt område.

ARDEX kan avslöja dina personliga data om lagen kräver det eller om det görs i god tro att det är viktigt att a) följa lagen eller följa rättsliga processer mot ARDEX hemsida eller mot företaget, b) skydda och försvara ARDEX rättigheter eller egendom, c) att under särskilda omständigheter skydda användarna av ARDEX eller allmänheten.

Användande av cookies

ARDEX hemsida använder cookies för att ge dig en mer personlig upplevelse. En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker hemsidan. Cookies kan inte användas för att köra program eller smitta med virus. En cookie är unik för dig och kan endast läsas av den hemsida som lämnade den.

Den primära användningen för cookies är att underlätta för dig och spara tid. Meningen med en cookie är att meddela en hemsida att du har kommit tillbaka till en specifik sida. Till exempel om du gör ARDEX hemsida (pandomo.se) personlig genom inloggning kommer en cookie komma ihåg din information till följande besök. Det kan vara fakturaadress, leveransadress och så vidare. Nästa gång du besöker hemsidan kan informationen användas igen.

Du kan välja att stänga av cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies men du kan stänga av funktionen under inställningar i din webbläsare. Om du väljer att stänga av funktionen kan det hända att du inte kan ta del av alla interaktiva funktioner som ARDEX hemsida kan erbjuda.

Google Analytics© och Google Tag Manager©

Den här hemsidan använder Google Analytics, en statistik- och analysfunktion från Google, Inc (Google). Google Analytics använder kakor som sparas på din dator för att kunna analysera hur besökare använder vår hemsida. Informationen en cookie genererar om ditt användande av hemsidan (inklusive din IP-adress) skickas till och sparas i Googles servrar i USA. Om du har anonymiserat din IP-adress kommer de sista åtta siffrorna bli förändrade eller anonymiserade av länder inom Europeiska Unionen eller andra medlemsländer inom European Economic Area före sändning.

Ändringar av Integritetspolicyn

Vid behov kan ARDEX förändra Integritetspolicyn för att bättre spegla företaget och användarnas behov. ARDEX uppmanar dig att regelbundet besöka den här sidan för att hålla dig uppdaterad kring ARDEX arbete att skydda din personliga information.

Kontaktinformation

Har du synpunkter på vår Integritetspolicy eller tycker att vi inte följer den är du välkommen att kontakta ARDEX AB.

För mer information

Dataskyddsreformen GDPR

Dataskyddslagen

PTS information om cookies

Hur Google Analytics använder cookies

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation

 

Läs hur du stänger av cookies i Google Chrome

Läs hur du stänger av cookies i Mozilla Firefox

Läs hur du stänger av kakor i Microsoft Edge