PANDOMO® HG-G

Ljusfärgad granitsand

PANDOMO HG-G är en systemprodukt som i första hand är till för PANDOMO-installationer. PANDOMO HG-G är speciellt utvecklad för att armera golv- och väggsystem inom olika PANDOMO-system. PANDOMO HG-G kan även användas som ytförstärkning i ARDEX SURFACES. PANDOMO HG-G består av granitsten som har krossats och siktats till en lämplig fraktionssammansättning. PANDOMO HG-G är tvättad och torkad och är fri från respirabla fraktioner. Råvaran är speciellt utvald på grund av sin gråa färg som gör produkten lämplig som designkomponent.

Teknisk data - PANDOMO® HG-G

Arbetssätt

Följ instruktionerna för PANDOMO- och ARDEX-system utan avsteg vid arbeten med PANDOMO HG-G.

Blandning

Se produktbladen i respektive system för rätt blandningsförhållande

Säkerhet

Läs noggrant säkerhetsdatabladet för PANDOMO HG-G.

Lagring

Förvaras ca 3 år i originalförpackningen. Den tomma förpackningen sorteras som plast i enlighet med lokala bestämmelser.

Förpackning och färg - PANDOMO® HG-G

Hink 12,5 kg

Artikelnummer 70106
GTIN-nummer 4024705701068
Antal enheter per pall: 39 st